సంజయ్ గాంధీ నగర్ మరియు బ్యాంక్ కాలనీ లో శానిటేషన్ గ్యాంగ్ వర్క్

0
595

నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మరియు గిరిధర్ రెడ్డి ఆలోచన మేరకు నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గం లో గల 33 ఎలక్షన్ వార్డ్ ఇంచార్జ్ మేఘనాథ్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో సంజయ్ గాంధీ నగర్ గ్యాంగ్ వర్క్ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించారు,, ఫాగింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించారు.

33 వ డివిజన్ లోని సంజయ్ గాంధీ నగర్ మరియు బ్యాంక్ కాలనీ ప్రాంతంలో శానిటేషన్ గ్యాంగ్ వర్క్ నిర్వహించడం జరిగింది.
ఇట్లు
మీ మేఘనాథ్
33 వ డివిజన్ ఇంచార్జి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here